terms & conditions agreement

1.Segala pembayaran deposit tidak boleh dipulangkan kembali
(Refund).


2. Setelah deposit proses cetakan telah dijelaskan segala perubahan
boleh dilakukan hanya dalam masa 48 jam selepas deposit dijelaskan
sahaja.


3. Segala kesalahan alamat tujuan pengeposan pihak fifsign tidak akan
bertanggungjawab.


4. Jika deposit 50% tidak dijelaskan daripada tempoh tarikh invois
percetakan dikeluarkan selepas satu bulan segala perjanjian akan
automatik terbatal.


5. Jika pembayaran akhir tidak dijelaskan pengeposan pesanan baju anda
tidak akan kami lakukan & segala perjanjian akan terbatal jika melebihi
tempoh "dua bulan" serta segala deposit anda tidak boleh dikembalikan.
21 SEPTEMBER 2022